Dr. Inken Sokoll-Schmidt

  • Examen 1993, Promotion 1994,
  • Praxisgründung Oktober 1996,
  • 2002 Vergrößerung der Praxis zur Gemeinschaftspraxis
  • Behandlungsspektrum: gesamtes Leistungsspektrum der Praxis
  • Mitglied »Junge Kieferorthopädie«